Varför Skogsgläntan?

Vi är ett föräldrakooperativ som drivs av engagerade föräldrar och personal. Verksamheten bygger på föräldrars medverkan och viljan att påverka. Den pedagogiska verksamheten leds av förskole ansvarige medan förskolans styrelse består av föräldrar. Tillsammans med utbildad personal skapar vi de bästa möjliga förutsättningarna för våra barns utveckling.