Förskolans mål

Förskolan har följande mål:

- Att ge barnen bra förutsättningar för en god och omfattande språkutveckling

- Att varje barn ska få en förskoletid fylld av roliga händelser och upptäckter som sedan blir fina minnen

- Att barn och vuxna har roligt tillsammans

- Att ge barnen möjligheter förstå hur egna handlingar kan påverka omgivningen, miljön och dem själva

- Att ge varje barn utrymme för egna tankar, ideér och utmaningar i lärandet under förskoletiden

- Att erbjuda barnen naturupplevelser genom Knytte och Mullegrupper

- Att erbjuda kunskaper om djur genom samarbete med 4H Hågelby

- Att erbjuda de äldsta barnen bad i kommunens simhallar

Olika behov

För att bättre kunna möta barnens olika behov och intressen arbetar vi ofta i mindre grupper. Vi arbetar varje år fram ett gemensamt åtagande utifrån Läroplanen för förskola ( Lpfö 18 ) som vi sedan anpassar och utmanar barnen i genom vår verksamhet och lärande.

Skogsmulleförskola

Friluftsfrämjandet har godkänt vår förskola som en Skogsmulleförskola vilket innebär att vi varje vecka går till skogen med våra barn för att lära om natur, djur och växter. Alla pedagoger har Mulle / Knytte utbildning.

 
Bra planeringsstruktur

För att ha möjlighet till en bra verksamhet behöver vi tid för planering, dokumentation och reflektion. Vi har fyra planeringsdagar per kalenderår.

Två sammanhängande dagar i september samt en dag i februari och en dag i maj eller juni. Under dessa dagar håller förskolan stängt.